TS Němčina 5 pro školáky
TS Němčina 5 pro školáky

 

- Nejnovější díl úspěšné řady programů pro výuku němčiny

- Podpora nejpoužívanějších učebnic, interaktivita a unikátní rozsah procvičované látky

- Rozsáhlý tiskový modul

 

 

 

 

Slovní zásoba programu vychází z pěti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Němčina pro 8. ročník základní školy – Maroušková, PinpongNeu 2, Wer?Wie?Was? 3 - 2.polovina, Das Deutschmobil 3 – 2. polovina, Heute haben wir Deutsch 4). V programu si lze velmi snadno vytvořit učební lekci v souladu s učebnicí, která je používána při výuce.

V části Gramatika je v interaktivních cvičeních připraveno přes 2200 vět, v nichž si žáci důkladně procvičí hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícímu 5. roku výuky. Věty jsou rozděleny do 64 kategorií (skloňování podstatných a přídavných jmen, perfektum a préteritum pravidelných a nepravidelných sloves, směrová příslovce, dělení slov, řadové číslovky, vedlejší věty časové, stupňování přídavných jmen a příslovcí, předložkové vazby sloves aj.).

V modulu Tematické okruhy je přichystáno více než 400 slovíček uspořádaných do 19 tematicky zaměřených částí (lidské tělo, oblečení, popis osoby, povahové rysy, rodina, nemoci, film, sport, v restauraci, v kanceláři aj.).

V části Porozumění si žáci  procvičí svoji schopnost porozumět jazyku a reagovat na mluvenou a psanou němčinu. Celkem je připraveno 17 interaktivně zpracovaných kreslených témat (charakteristika osoby, rodinné vztahy, nakupování, TV program, oblečení, Berlín, německá města, povolání aj.).

Dva speciálně zaměřené moduly jsou určeny k procvičování správné výslovnosti slovíček a vět obsažených v programu. Na CD je vše kompletně ozvučené a namluvené rodilými mluvčími.

Program doplňuje rozsáhlý tiskový modul, který umožňuje snadné sestavení a vytištění cvičení zaměřených na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček.

TS Němčina 5 pro školákyTS Němčina 5 pro školákyTS Němčina 5 pro školákyTS Němčina 5 pro školáky

 

 

 

 

 

TS Němčina 5 pro školákyTS Němčina 5 pro školákyTS Němčina 5 pro školákyTS Němčina 5 pro školáky

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

zpět nahoru

© Copyright 2012 Terasoft, a.s.