TS Němčina 1 - 4


TS Němčina 1 - 4Nová řada programů TS Němčina pro školáky je v současnosti nejrozšířenějším a nejpoužívanějším programem pro výuku němčiny na školách v ČR. Nyní máte možnost zakoupit si první čtyři díly v cenově výhodném balení. Tento komplet svým obsahem pokrývá první čtyři roky výuky němčiny na ZŠ. Je však vhodný nejen pro žáky základních a středních škol, ale i pro všechny ostatní, kteří si chtějí zlepšit svou němčinu na úrovni začátečníků až středně pokročilých studentů. Mezi hlavní přednosti tohoto produktu patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky. Program umožňuje nastavení podle používané učebnice. Slovní zásoba programu je na úrovni pěti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Nová Němčina 1 a 2, Němčina pro 4. - 7. ročník základní školy (Maroušková), Heute haben wir Deutsch 1, 2 a 3, Wer? Wie? Was? 1, 2 a 3, Das Deutschmobil 1, 2 a 3). Slovní zásoba je procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice. K dispozici je i zábavné procvičování některých v praxi často používaných slovíček, která jsou rozdělena do 67 tematických okruhů (např. kancelář, město, zahrada, hromadná doprava, u moře, na prázdninách, na venkově, pohádky, ovoce a zelenina, sport, zaměstnání, potraviny, rozvrh hodin...). Každé slovíčko je pro snadné zapamatování doplněno ilustrativním obrázkem.
Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Pro děti je připraveno 64 interaktivně zpracovaných kreslených témat (např. pozdravy, rodina, sourozenci, měsíce, prázdniny, módní přehlídka, dárky, záliby, povolání, roční období, denní program...), pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i básničky a jednoduché příběhy. Nově jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět.
V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky. Celkem je zařazeno 127 gramatických jevů (např. skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen, časování pravidelných i nepravidelných sloves v přítomném čase např. können, fahren, nehmen, essen, müssen, skloňování zájmena wer, předložky a jejich vazby, perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, préteritum způsobových sloves a mnoho dalších gramatických jevů). V samostatném modulu je procvičováno množné číslo podstatných jmen.
Velmi žádaným vylepšením této nové řady je i tzv. tiskový modul. S jeho pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřená na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou i libovolné kombinace. Pro snadnou kontrolu je zařazena možnost vytisknutí pracovního listu se správným řešením. A samozřejmě nechybí ani výslovnostní moduly. Jejich pravidelným používáním se velmi rychle zlepšuje nejen vlastní výslovnost ale i schopnost porozumění projevu rodilých mluvčích. Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími.


 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 1 573,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

zpět nahoru

© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: 07.10.2002.