TS Matematika hrou I – Slovní úlohy a matematické hry pro 1. ročník ZŠ

 

S tímto půvabným, nádherně animovaným programem se děti spolehlivě naučí vyřešit všechny základní typy slovních úloh a během hraní her si dokonale procvičí a zautomatizují všechny početní úkony potřebné pro zvládnutí matematiky v 1. ročníku ZŠ. Toto CD také doporučujeme pro žáky speciálních škol, neboť obsahuje celou řadu pro ně velmi vhodných názorných úkolů. Pro děti bude jistě velmi přitažlivé i tematické zasazení programu do světa českých pohádek.
 

Snadnou orientaci v programu umožňují uživatelsky přátelská animovaná menu s atraktivním námětem pohádkového světa.


Program umožňuje výběr číselného oboru (Číselný obor 1-5, Číselný obor 0-10 a Číselný obor 0-20), ve kterém budou děti procvičovat počítání. Obsahuje tyto hlavní části:

Slovní úlohy - v této části je připraveno celkem 270 slovních úloh, které pokrývají všechny typy slovních úloh, s nimiž se děti ve škole setkají. Všechny potřebné texty jsou vzhledem k věku dětí i namluveny. Velkou výhodou je i grafické znázornění každé úlohy.

Doplňovačky s tajenkou - počítání, počítání a zase počítání. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat tato část, jejímž úkolem je především automatizace početních spojů. Na děti zde čekají nejen pohádkoví hrdinové, ale především 116 sad příkladů, po jejichž správném vyřešení získají nápovědu, která jim pomůže vyluštit název pohádky.

Bludiště - zde je přichystáno 15 kreslených bludišť s pohádkovou tematikou pro procvičení orientační schopnosti dětí.

Část Hry s čísly obsahuje řadu her, které děti zaujmou na dlouhou dobu a pomohou jim dokonale zautomatizovat všechny potřebné číselné operace. Najdeme zde tyto hry::

Pexesa - cílem této známé hry je rozvíjení postřehu, vizuální paměti a početních dovedností v probíraném číselném oboru.

Domino - v této hře děti sestavují obrazec z dominových kartiček. Připraveny jsou kartičky s tečkami, číslicemi a příklady.

Draci a Vajíčka - tyto dvě hry jsou zaměřeny na procvičování pamětného počítání v probíraném číselném oboru.

Matematické loto - další hra zaměřená na rozvoj početních dovedností. Na výběr jsou připraveny kartičky s tečkami a příklady. Odměnou pro děti jsou obrázky z pohádek.

Číslicové puzzle - v této hře je úkolem dětí složit z jednotlivých dílků obrázek číslice. Počet dílků se postupně zvyšuje.A
 

 
   
Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek 

Obrázek   Obrázek   Obrázek   Obrázek  

Obrázek   Obrázek

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

© Copyright 2007 Terasoft, a.s.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: .