TS Matematika hrou II – Slovní úlohy a matematické hry pro 2. ročník ZŠ
 
TS Matematika hrou II

 

V programu si děti dokonale procvičí a zautomatizují všechny potřebné početní operace v číselném oboru 0-100 a násobení a dělení v oboru násobilek 2, 3, 4 a 5

Druhý díl výukové řady je určen pro žáky 2. ročníků ZŠ.  Děti se s programem naučí vyřešit všechny základní typy slovních úloh a během hraní her si dokonale procvičí a zautomatizují všechny početní úkony potřebné pro zvládnutí matematiky v 2. ročníku ZŠ. Titul je velmi vhodný i pro žáky speciálních škol. V tomto dílu se děti podívají do světa zvířátek.
 

Program je rozčleněn na dvě hlavní části. První je zaměřena na počítání v číselném oboru  0 - 100, druhá část na procvičování násobilky.

 

 

 

V každé části najdeme: 

Slovní úlohy – připraveno je celkem 250 slovních úloh. Číselný obor 0 - 100 obsahuje slovní úlohy na sčítání a odčítání v oborech 0-20 a 0-100, dále slovní úlohy na porovnávání, úlohy s využitím vztahů o n-více a n-méně, úlohy na sčítání více než dvou čísel a odčítání více než jednoho čísla a slovní úlohy zaměřené na převod časových jednotek. Část Procvičujeme násobilku obsahuje slovní úlohy zaměřené na násobení a dělení v oboru násobilek 2,3,4 a 5 a slovní úlohy s využitím vztahů  n-krát více a  n-krát méně v oboru násobilek 2, 3, 4 a 5. 

Doplňovačky s tajenkou – děti budou hádat názvy zvířátek a počítáním příkladů získávat indicie, podle kterých by měly být schopné zvířátko poznat.

Výprava za bílým jednorožcem  – na děti čeká putování, při němž budou plnit řadu úkolů, jejichž vyřešení jim umožní na konci spatřit bájného bílého jednorožce.


Hry s čísly obsahují řadu her, které děti zaujmou na dlouhou dobu a pomohou jim dokonale zautomatizovat všechny potřebné číselné operace. Najdeme zde tyto hry: Číselné pyramidy, Domino, Závody zvířátek, Matematické loto, Bingo a Lovec fotografií.

 

TS Matematika hrou II TS Matematika hrou II TS Matematika hrou II TS Matematika hrou II TS Matematika hrou II

 

 

 

 

 

TS Matematika hrou II TS Matematika hrou II TS Matematika hrou II TS Matematika hrou II TS Matematika hrou II

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

zpět nahoru

© Copyright 2012 Terasoft, a.s.