TS Komplet výukových programů pro 2. stupeň ZŠ


TS Komplet výukových programů pro 2. stupeň ZŠVýukové programy Terasoft již delší dobu zaujímají dominantní postavení na trhu výukového software pro školy. V současnosti je využívají prakticky všechny základní školy a řada škol středních. Abychom umožnili jejich pořízení i pro domácí procvičování za přijatelné ceny, uvádíme na trh tento mimořádně cenově výhodný komplet. Uvnitř naleznete obsah těchto sedmi samostatně prodávaných CD titulů: Dějepis, Zeměpis, Chemie, Biologie, Matematika + zeměpis 2, Tajemný svět hmyzu a Sexuální výchova.

Dějepis - tento titul z edice Celá rodina milionářem spojuje vzdělávání se zábavou. Formou podobnou populárním televizním soutěžím je možno si procvičit znalosti dějepisu. Všechny čtyři typy soutěží vynikají pestrostí a dramatičností. Na tomto CD naleznete velmi rozsáhlou obsahovou náplň, která zahrnuje dějiny od pravěku až do současnosti. Kromě textových otázek zde naleznete i otázky doplněné ilustracemi a fotografiemi. Pro rozšíření možností využití při výuce obsahuje program i tiskový modul.
Tajemný svět hmyzu - na tomto CD-ROMu se přeneseme do druhově a početně nejbohatší třídy živočišné říše - do říše hmyzu. Naučíte se poznávat jednotlivé představitele tohoto tajuplného světa. Seznámíte se nejen se zajímavostmi z jejich života, ale poznáte i význam hmyzu pro člověka. Stovky nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémata a videa zvyšují přitažlivost programu. Důležitou součástí programu je i rozsáhlá encyklopedie.
Sexuální výchova - tento CD-ROM se zabývá velmi potřebnou problematikou, o které se však zatím s dětmi většinou nehovoří. Program poutavou a srozumitelnou formou podává informace o anatomii a funkci pohlavních orgánů, menstruačním cyklu, problematice dospívání a sexuálním chování. Velký důraz je kladen na otázku plánovaného rodičovství, podrobně jsou probrány antikoncepční metody, období vzniku nového života, těhotenství a porod. Na závěr jsou zařazeny informace o pohlavně přenosných chorobách a sexuálních deviacích s důrazem na zásady bezpečného chování. Důležitou součástí programu je i rozsáhlá encyklopedie.
Zeměpis - zeměpisné programy na tomto CD jsou určeny k procvičování orientace na mapách Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie, Evropy a České republiky. Na jednotlivých mapách jsou procvičovány odděleně: státy, hlavní města, důležitá města a přírodní útvary jako např. moře, řeky, pohoří, nížiny... Program umožňuje zvolit si pouze ty objekty, jejichž znalost je požadována.
Matematika - jde o výběr matematických programů, které jsou zaměřeny na nejdůležitější části učiva. Obsažené programy: Pythagorova věta, Převody jednotek, Fyzikální převody jednotek, Celá čísla, Desetinná čísla, Procenta I, Procenta II, Matematika pro prvňáčky, Malá násobilka a Násobilka.
Chemie - obsahuje vybrané partie z anorganické chemie pro ZŠ a SŠ.
Biologie - na tomto CD najdete dva tituly určené pro výuku biologie: Biologie člověka a Zoologie. Programy ze zoologie seznámí děti zábavnou formou s nejdůležitějšími představiteli obratlovců. Program je rozdělen do čtyř oddílů: savci, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci. Programy z cyklu Biologie člověka jsou zaměřeny na procvičování anatomických znalostí v těchto oblastech: soustava opěrná a pohybová, soustava oběhová, dýchací a trávicí, soustava vylučovací, řídící a rozmnožovací.


 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 1 470,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

zpět nahoru

© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: 07.10.2002.