TS Český jazyk 6 – Procvičujeme pravopis

 

TS Angličtina

- Program určený pro žáky 2. -  9. ročníku ZŠ navazuje na velmi oblíbený titul TS Český jazyk 4

- Obsahuje celkem 300 cvičení zaměřených na procvičování pravopisných znalostí

- Velmi vhodné pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, při opakování je mohou používat i studenti SŠ

- Doplněno rozsáhlými pracovními listy

 

Program obsahuje cvičení rozdělené do 17 hlavních kategorií (např. pravopisná cvičení pro 2. ročník, párové souhlásky na konci a uvnitř slov, vyjmenovaná slova, psaní u/ú/ů, koncovky podstatných jmen, koncovky přítomných tvarů sloves, koncovky příčestí minulého, koncovky přídavných jmen, skupiny -bě, -pě, -vě, -mě, skupiny souhlásek, předložky s a z, přepony s-, z- a vz-, délka samohlásek v domácích slovech, psaní velkých písmen, čárka ve větě jednoduché a souvětí, psaní slov přejatých). U každého typu cvičení je také uvedeno, od jaké třídy je vhodné je zařadit do výuky. Cvičení mohou děti doplňovat v procvičovacím nebo testovacím režimu. Na případnou chybu v procvičovacím režimu reaguje program ihned nabídnutím správného zdůvodnění doplňovaného jevu. V testovacím režimu se chyby a vysvětlení správného řešení objeví až po vyplnění celého cvičení.

 Svoje znalosti si mohou děti procvičit i při hraní dobrodružné hry. Setkají se zde opět s oblíbeným detektivem Koumesem, který je tentokrát postaven před další nelehký úkol. Při řešení záhady šesti vzácných koberců se podívá až do dalekého Egypta. Podaří se mu koberce najít a s nimi získat i klíč k velkému pokladu? Při své cestě musí splnit řadu obtížných úkolů a děti mu jistě rádi pomohou alespoň s řešením pravopisných cvičení. Pro mladší děti je připravena i zjednodušená verze hry, která má již přednastavené plnění úkolů ve správném pořadí.

 

TS Angličtina

TS AngličtinaTS AngličtinaTS AngličtinaTS Angličtina

 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - cena 726,- Kč (včetně 21% DPH)

Chci se vrátit na přehled titulů

 

zpět nahoru

© Copyright 2012 Terasoft, a.s.