TS Český jazyk 5 - "Přijímačky"


TS Český jazyk 5 - "Přijímačky"TS Český jazyk 5 - Přijímací zkoušky z českého jazyka je určen zejména pro žáky 7. -  9. ročníku, které mimořádně efektivním způsobem připraví na úspěšné složení přijímací zkoušky z českého jazyka na všech typech středních škol. Při přípravě tohoto produktu bylo prostudováno cca 1 200 přijímacích zkoušek, které byly v minulých letech zadány na různých typech středních škol. Tyto přijímací zkoušky byly analyzovány a rozděleny do kategorií podle typu úkolu a okruhu učiva. Pokud tedy žák vypracuje všechny připravené úkoly, neměl by při přijímací zkoušce být zaskočen nečekaným typem úlohy. Zároveň je však třeba si uvědomit, že na CD nenaleznete úlohy, u kterých je vyhodnocení závislé na hodnocení učitele např. napište krátký fejeton na zadané téma. Proto velmi doporučujeme informovat se o požadavcích kladených na uchazeče na vybrané škole.

Na CD naleznete celkem 120 přijímacích zkoušek, které jsou rozděleny do šesti oblastí:

1. Pravopis (20 zkoušek)
2. Tvoření a význam slov (10 zkoušek)
3. Tvarosloví (30 zkoušek)
4. Skladba (20 zkoušek)
5. Literatura (10 zkoušek)
6. Souhrnné testy (30 zkoušek)

Svým obsahem tedy CD kompletně pokrývá okruh otázek, které se v přijímacích testech mohou vyskytnout. CD je také mimořádně vhodné k průběžnému opakování učiva od 7. třídy ZŠ. Každá zkouška obsahuje 15 rozmanitých úkolů z vybrané oblasti, které svým rozsahem pokrývají učivo základní školy, jehož zvládnutí je k úspěšnému složení přijímací zkoušky nezbytné. Celkem tedy na CD naleznete 1800 úkolů. Kromě klasických testových otázek jsou např. zařazeny úkoly na doplňování vybraných pravopisných jevů, řazení do dvojic, určování mluvnických kategorií, přiřazovací úkoly, práce s literárními ukázkami...

Souhrnné testy neobsahují cvičení zaměřená na testování pravopisných znalostí, proto vzhledem k charakteru většiny zkoušek na SŠ při domácí přípravě doporučujeme vypracovat vždy jeden test z 1. části a jeden test z 6. části. Ostatní části doporučujeme procvičovat průběžně podle potřeby nebo v souladu s tím, co právě žáci probírají či opakují ve škole. Zjistí-li např. žák, že nejčastěji chybuje v úkolech zaměřených na určování poměrů mezi větami, zaměří se při opakování na úkoly ze skladby.

Program doplňují pracovní listy, které umožňují efektivní přípravu i mimo dosah počítače. K dispozici je 120 pracovních listů určených k vyplnění a samozřejmě pro snadnou kontrolu je připravena i varianta s doplněnými odpověďmi.


 

Objednat produkt... Soukromý uživatel (jednouživatelská verze) - zaváděcí cena 605,- Kč (včetně 21% DPH)

Objednat produkt... Škola (multilicence pro neomezený počet PC) - informace o cenách

Chci se vrátit na přehled titulů

 

zpět nahoru

© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.
Optimalizováno pro 800x600 a výše. Poslední aktualizace: 09.10.2002.