Akční cenové nabídky Terasoftu


Za velmi výhodnou cenu nabízíme uživatelům, kteří si objednávají na základě shlédnutí naší www prezentace, níže uvedené akční "balíčky" složené z našich nejoblíbenějších titulů. Tituly v nabídce je možno objednávat i prostřednictvím internetového obchodu.

Oproti nákupu jednotlivých titulů samostatně ušetříte až 70%!

 

Výuka češtiny pro ZŠ

 

 

V případě, že některý titul z balíčku již máte, velmi rádi Vám jej vyměníme za jiný titul z naší nabídky, uveďte prosím, jeho název do poznámky spolu s názvem náhradního vybraného programu.

 

TS Český jazyk 1 – Pravopis (samostatně - cena 726,- Kč)

TS Český jazyk 1 – Pravopis je zaměřen na efektivní procvičování pravopisných jevů na úrovni ZŠ. V tomto díle jsou probírána tato témata: vyjmenovaná slova, přídavná jména, podstatná jména, velká písmena, druhy slov, pravopis „s/z“, pravopis „ě“, shoda přísudku s podmětem a spodoba. Některé části lze využít již od 2. třídy ZŠ. Pro opakování látky jej mohou využít i středoškolští studenti.

 

TS Český jazyk 2 – Jazykové rozbory (samostatně - cena 726,- Kč)

TS Český jazyk 2 – Jazykové rozbory procvičuje větné rozbory, větné členy, mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, druhy vedlejších vět, psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí. Všechny části programu obsahují možnost nastavení parametrů, které umožňují individuálně přizpůsobit program znalostem a věku. Díky této možnosti mohou jeden program využívat děti již od 3. třídy ZŠ až po maturanty při závěrečném opakování ve 4. ročníku gymnázia.

 

TS Český jazyk 3 - Diktáty (samostatně - cena 726,- Kč)

TS Český jazyk 3 - Diktáty se zabývá procvičováním pravopisných jevů v diktátech. Na CD je obsaženo více než 300 diktátů (cca 18 000 doplňovaných jevů). Jednotlivé diktáty jsou rozděleny podle vhodnosti použití v jednotlivých ročnících. CD je proto vhodné pro děti již od 2. ročníku ZŠ. Většina diktátů pro vyšší ročníky tvoří diktáty použité při přijímacích zkouškách na gymnázia a ostatní SŠ.

 

TS Český jazyk 4 – Pravopisná cvičení (samostatně - cena 847,- Kč)

TS Český jazyk 4 – Pravopisná cvičení je zaměřen na procvičování a zdokonalování pravopisných znalostí. Jednotlivé pravopisné jevy jsou procvičovány ve větách nebo v tematicky zaměřených souvislých textech. Velmi vhodné rovněž pro žáky se specifickými poruchami učení a pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ.

 

TS Český jazyk 5 - Přijímací zkoušky z českého jazyka (samostatně - cena 605,- Kč)

TS Český jazyk 5 - Přijímací zkoušky z českého jazyka  je určen zejména pro žáky 7. -  9. ročníku, které mimořádně efektivním způsobem připraví na úspěšné složení přijímací zkoušky z českého jazyka na všech typech středních škol.. Je pro ně připraveno 1800 rozmanitých úkolů rozdělených do 6 oblastí. Svým obsahem a rozsahem CD kompletně pokrývá učivo základní školy, jehož zvládnutí je nezbytné k úspěšnému složení přijímací zkoušky na SŠ.

 

akční cena kompletu “ Výuka češtiny pro ZŠ”: 1 936,- Kč včetně 21% DPH (běžná cena: 3 630,- Kč)

 

Objednat produkt...

 

 

 

Copyright 2012 Terasoft, a.s