Představuje se firma TERASOFT, a.s.

Z HISTORIE FIRMY

Se značkou výukových programů Terasoft se na českém trhu můžete setkat již od roku 1992. V té době vznikaly první programy se značkou Terasoft, určené pro výuku chemie a matematiky.  V té době prakticky nebyla na českém trhu žádná profesionální firma, zabývající se tvorbou výukového software.

Programy Terasoft patřily již v době svého vzniku mezi nejkvalitnější na trhu. Od začátku byl kladen důraz na vysokou kvalitu grafického zpracování, snadnou ovladatelnost, Schola Nova 2003 - stánek firmy Terasoft, a. s.kvalitní obsah a v neposlední řadě i cenovou dostupnost. Cílovým zákazníkem těchto programů byly vždy především školy.

Programy Terasoft byly původně vytvářeny a dále prodávány prostřednictvím firmy Jana Vošická – Terasoft Computers. Distribuci do škol měla být realizována především prostřednictvím existujících dealerů a firma Terasoft se měla zabývat především vytvářením nových produktů. Bohužel, tento způsob distribuce se ukázal jako neefektivní a tak od roku 1995 Terasoft převzal distribuci do škol z velké většiny do vlastních rukou. Díky novým distribučním metodám získal Terasoft v následujících letech výsadní postavení na trhu výukového software pro školy.

Od roku 1997 se Terasoft zabývá i vytvářením a prodejem výukového software pro soukromé uživatele. V tomto případě se ale jedná především o dodávky software dalším dealerům. Maloobchodní prodej koncovým uživatelům tvoří pouze menší část obratu.

Z organizačních a administrativních důvodů v roce 1998 převzala od fyzické osoby (Jana Vošická – Terasoft Computers) distribuci a vývoj software nově založená akciová společnost Terasoft, a.s

zpět nahoru

O SPOLEČNOSTI

Schola Nova 2003 - stánek firmy Terasoft, a. s.Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou náplň, ale i snadné ovládání, spolehlivou funkčnost a příznivé ceny.

V současnosti je Terasoft, a.s. nejvýznamnější vydavatel původního českého výukového software pro školy. Rozsáhlá nabídka zahrnuje širokou nabídku multimediálních výukových titulů nejen pro základní a střední školy, ale také pro předškolní zařízení. V současnosti naše tituly používá nejen cca 3 000 škol v České republice, ale lokalizované verze jsou také velmi úspěšné např. na slovenských školách.SOUČASNÉ AKTIVITY

Právě nyní je na trh uváděna první část nové ucelené řady vzdělávacího software pro ZŠ a SŠ. Nové tituly jsou připravovány ve spolupráci s největšími českými vydavateli učebnic - společnostmi SPN - pedagogické nakladatelství, a. s. a Fortuna. To zaručuje nejen provázanost s nejpoužívanějšími učebnicemi, ale i shodu s platnými osnovami.

Terasoft, a. s.je spolu se společnostmi SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., Albafin, Unicorn a Centre for Modern Education také jedním ze zakládajících členů nově vzniklé iniciativy Škola bez hranic, jejímž hlavním cílem je zvyšit využití IT ve vzdělávání.

V současnosti je naše společnost také významným partnerem projektu B@it, společného projektu České spořitelny a Unie školských asociací ČR – CZESHA, podporovaného společností Microsoft. Jde o celorepublikovou akci, zaměřenou na účinné a levné vybavení mateřských a malých základních škol kvalitní repasovanou výpočetní technikou.


NOVÁ ŘADA TITULŮ

TS Němčina pro malé školákyV současnosti představuje společnost Terasoft, a. s. novou řadu titulů pro podporu výuky na základních a středních školách IVA PC (Interaktivní VýukA na PC). Terasoft připravuje tuto řadu ve spolupráci s největšími českými vydavateli učebnic - společnostmi SPN - pedagogické nakladatelství, a. s. a Fortuna. To zaručuje nejen provázanost s nejpoužívanějšími učebnicemi, ale i shodu s platnými osnovami.

Tento software by měl především nově vybaveným školám umožnit využívat získanou techniku nejen pro informatiku, ale i pro výuku ostatních předmětů. Řada je sestavena z nových verzí již dříve velmi úspěšných titulů i z titulů zcela nových. Všechny mají sjednocený  instalační postup a byly vytvářeny tak, aby je bylo možno snadno instalovat a bez problémů používat i v poněkud specifických a restrikcemi více omezených podmínkách nově dodané IT infrastruktury, někdy označované jako INDOŠ (INDOŠ je ochrannou známkou společnosti Český Fortel s.r.o.).
TS Angličtina pro malé školáky

U všech titulů byl kladen důraz na design a grafické zpracování, které bylo vytvářeno ve spolupráci s renomovanými grafiky působícími v této oblasti (např. Ladislav Cabicar). Neméně zajímavý je zvukový doprovod, na jehož namluvení se podílel např. Jiřím Lábus nebo Martin Dejdar. Jak je tomu u značky Terasoft již léta obvyklé, zůstala zachována robustnost, spolehlivost a především jednoduché a logické ovládání. Všechny tituly jsou vybaveny bohatými možnostmi vytváření tiskových výstupů. To umožňuje vyučujícímu připravit si pracovní listy a dle potřeby je využít i v běžných hodinách. Podle našich zkušeností tato možnost představuje v praxi pro vyučujícího obrovskou časovou úsporu a je velmi vysoko ceněna.První část řady, kterou právě uvádíme na trh zahrnuje celkem 25 titulů.

Pravděpodobně největší zájem mezi školami vzbudí nově zpracovaná výuka cizích jazyků - angličtiny a němčiny. Ačkoliv vychází z dříve velmi úspěšných titulů, v
TS Český jazyk 3 - DIKTÁTYpodstatě jde o zcela nové produkty. Tyto tituly jsou, stejně jako jejich předchůdci, oblíbené na školách především pro svou provázanost s nejpoužívanějšími učebnicemi, snadné ovládání a grafické zpracování. Do budoucna budou navazovat na nyní nově vydávané další díly, které utvoří ucelenou řadu pro výuku jazyků na ZŠ. Je nutno připomenout, že jejich předchůdci byly na školách pravděpodobně nejvyužívanějším softwarem pro výuku jazyků. Zakoupilo je totiž více než 2 500 škol. Důležité je, že tyto školy je skutečně zakoupily a nedostaly je od nikoho zdarma, tak jako tituly některých firem, které se nyní chlubí tím, že si je vybralo 5500 škol...

Všechny tituly nové řady jsou upraveny tak, aby umožňovaly plnou provázanost s integrovanými vzdělávacími systémy . Přímo z tohoto prostředí je možné např. spustit pouze libovolnou vybranou část (např. určité pravopisné cvičení) nebo vytisknout specifikovaný pracovní list. Tímto způsobem je možno naše produkty přímo integrovat do širších zpracovaných tématických celků.
TS Matematika pro 1. - 4. ročník ZŠ

Velký zájem očekáváme o ucelenou nabídku určenou pro 1. stupeň základních škol. Důvodem našeho velkého zájmu právě o výše zmíněnou skupinu uživatelů, je současný stav na těchto školách. V minulém roce bylo v rámci programu Státní informační politiky ve vzdělávání vybaveno cca 3600 škol novými počítači. Z těchto škol je podle našich informací více než třetina pouze s prvním stupněm. Zde téměř chybí jakékoliv vhodné softwarové vybavení. Například v sadě výukových titulů, které školy získaly začátkem loňského roku zdarma v tolik kritizovaném a problematickém tzv. "balíčku", téměř chyběl jakýkoliv vhodný software pro použití na 1. stupni základních škol. Není divu že, dle mnoha průzkumů, jsou na těchto školách počítačové učebny, které stát stály miliardové částky, využívány pouze z asi 10%.

zpět nahoru© Copyright 2002 Terasoft, a.s.
HTML, skripty: Vít Jurásek | Design: Ladislav Cabicar | Kontakt na
webmastera.