NOVINKY 2010

      Pro rok 2010 jsme pro Vás připravili tyto novinky.

 

TS Matematika hrou I - Slovní úlohy a mat. hry pro 1. ročník ZŠ

- První díl z nové řady titulů zaměřených na výuku matematiky na 1. stupni ZŠ, velmi vhodný i pro žáky speciálních škol

S tímto půvabným, nádherně animovaným programem se děti spolehlivě naučí vyřešit všechny základní typy slovních úloh a během hraní her si dokonale procvičí a zautomatizují všechny početní úkony potřebné pro zvládnutí matematiky v 1. ročníku ZŠ.
Snadnou orientaci v programu umožňují uživatelsky přátelská animovaná menu s atraktivním námětem pohádkového světa.
Program umožňuje výběr číselného oboru (Číselný obor 1-5, Číselný obor 0-10 a Číselný obor 0-20), ve kterém budou děti procvičovat počítání. Obsahuje tyto hlavní části:

Slovní úlohy - v této části je připraveno celkem 270 slovních úloh, které pokrývají všechny typy slovních úloh, s nimiž se děti ve škole setkají. Všechny potřebné texty jsou vzhledem k věku dětí i namluveny. Velkou výhodou je i grafické znázornění každé úlohy.

Doplňovačky s tajenkou - počítání, počítání a zase počítání. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat tato část, jejímž úkolem je především automatizace početních spojů. Na děti zde čekají nejen pohádkoví hrdinové, ale především 116 sad příkladů, po jejichž správném vyřešení získají nápovědu, která jim pomůže vyluštit název pohádky.

Bludiště - zde je přichystáno 15 kreslených bludišť s pohádkovou tematikou pro procvičení orientační schopnosti dětí.

Část Hry s čísly obsahuje řadu her, které děti zaujmou na dlouhou dobu a pomohou jim dokonale zautomatizovat všechny potřebné číselné operace. Najdeme zde hry Pexeso, Domino, Draci, Vajíčka, Číslicové puzzle a Matematické loto.

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Angličtina hrou II - pro 1. stupeň ZŠ

- Druhý díl nové řady multimediálních interaktivních výukových titulů určených pro zábavnou a efektivní výuku angličtiny na prvním stupni ZŠ

- Doporučujeme i žákům speciálních škol
- Díky svému grafickému zpracování a způsobu ovládání je program velmi vhodný i pro použití na interaktivních tabulích

 

Výuková část seznamuje s novou slovní zásobou, která je rozdělena do 14 témat (angličtina kolem nás, čísla 10-20, domov (místnosti), dny v týdnu, na farmě, v parku, v zoologické zahradě, geometrické tvary a tělesa, oblečení, potraviny, nápoje, dopravní prostředky, předložky, slovesa).

 

Děti se seznámí s výslovností i pravopisem jednotlivých slovíček. Budou také např. hledat obrázky, jejichž názvy uslyší nebo sestavovat slova z rozházených písmenek. Pod ikonkou chlapce s nápisem „Vyzkoušej se“ jsou v každé části připraveny rozmanité testovací obrazovky např. poznávání obrázků, přiřazování názvů, procvičování pravopisu, sestavování dvojic, omalovánky, popletené názvy, doplňovačky aj. Všechna slovíčka jsou anglicky namluvena ženským i mužským hlasem.

 

V dalších dvou částech nazvaných Hry a Soutěže a Testy si děti zábavnou a efektivní formou dokonale procvičí znalost slovíček z výukové části. Pro děti je připraveno celkem 5 soutěží a 6 her. Děti budou trénovat svoji schopnost porozumění mluvenému slovu a procvičovat pravopis slovíček. Nechybí ani u dětí oblíbená pexesa a obrázkové loto. Program umožňuje vyučujícímu i nastavení konkrétního tematického okruhu, který potřebuje s dětmi procvičit.

 

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


Poznáváme minulost III - Mezopotámie - kolébka civilizace

Poznáváme minulost III - Mezopotámie, již třetí díl výukové řady, nás zavede do období starověké Mezopotámie, kde byly položeny základy naší civilizace. Výuková část přináší mnoho informací o životě lidí v Mezopotámii v období, v němž vzniklo zemědělství, vytvářely se první státy, bylo vynalezeno kolo a písmo. Vše doplňují ilustrace a animace, nechybí ani informace o odívání, špercích, používaných nástrojích a zbraních. Řadu výrobních a stavebních postupů je možno sledovat podrobně krok za krokem. Nechybí ani hry, testová část a napínavý příběh.

 

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Český jazyk - Vyjmenovaná slova
 

- Program určený pro žáky 3. ročníku ZŠ, díky svému zpracování je vhodný i pro žáky se specifickými poruchami učení
- Svým provedením je velmi vhodný pro výuku s využitím interaktivní tabule
- Výukovou část titulu doplňují cvičení, která upevňují získané znalosti žáků

 

Naučit se vyjmenovaná slova není pro děti vůbec jednoduché, věříme však, že toto CD přispěje k tomu, že děti již nebudou mít z vyjmenovaných slov obavy a přestanou ve psaní y/i po obojetných souhláskách chybovat. Jednotlivé výukové stránky programu byly navrženy tak, aby vyučujícím co nejvíce usnadnily přípravu na vyučování i samotnou výuku a svojí přehledností usnadnily žákům snadnou orientaci v probírané látce.

 

Žáci se nejprve na přehledných výukových stranách seznámí s vyjmenovanými slovy po dané obojetné souhlásce, naučí se příslušnou řadu vyjmenovaných slov, poznají slova příbuzná a seznámí se s dalšími slovy, ve kterých podle pravidel českého pravopisu píšeme y/ý. Velká pozornost je věnována i slovům, která znějí stejně, ale liší se svým významem podle toho, zda v nich napíšeme i/y. Nechybí ani výukové stránky věnované slovům, ve kterých se často chybuje.

 

V částech Procvičování a Testování si dětí důkladně procvičí své znalosti z výukové části. Mohou si zvolit doplňování y/i ve výrazech (více než 1300 výrazů) nebo ve větách (celkem 91 cvičení). Program obsahuje i rozsáhlé pracovní listy.

 

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Český jazyk hrou I - Vyjmenovaná slova
 

Materiálů pro procvičování vyjmenovaných slov není nikdy dost. A pokud je to procvičování zábavné a nebo ještě lépe formou her, můžeme se spolehnout na to, že děti zaujme na dlouhou dobu. Alespoň na tak dlouhou, než se psaní y/i po obojetných souhláskách bezchybně naučí. Možnosti využití titulu rozšiřuje tiskový modul pro tvorbu pracovních listů a materiály pro podporu interaktivní výuky - obrázkové kartičky, řady slov, herní plány... Každou řadu vyjmenovaných slov si dítě hravým způsobem upevňuje v 6 zábavných hrách:

 

Řady slov - Děti si zopakují to, zda se již zpaměti dobře naučily jednotlivé řady vyjmenovaných slov. V této hře je budou sestavovat z ilustrovaných kartiček.

 

Slova příbuzná - Výuková hra zaměřená na rozpoznávání příbuzných slov k jednotlivým vyjmenovaným slovům.

 

Skládání slov - Hra zaměřená na skládání slov z jednotlivých písmenek. Můžete si zvolit, zda chcete skládat slova po konkrétní obojetné souhlásce nebo tzv. Velkou hru, v níž děti skládají slova, v nichž se vyskytuje i/y po libovolné obojetné souhlásce.

 

Souboj pirátů - Akčně pojatá hra, se kterou se podíváme mezi piráty. Děti se zúčastní souboje pirátských lodí. Dokáží svojí znalostí vyjmenovaných slov zabránit jejich potopení?

 

Zachraňte princeznu! - V této napínavé hře se tentokrát mohou děti pokusit zachránit princeznu ze spárů zlého čaroděje. A ani tentokrát se neobejdou bez výborné znalosti vyjmenovaných slov.

 

Člověče nezlob se! - Strategická výuková hra na motivy tolik oblíbené hry Člověče nezlob se! Zaměřená na doplňování y/i ve slovech. Určena pro jednoho nebo dva hráče.

 

 

Náhledy obrazovek:

 

nahoru


TS Český jazyk 6 - Procvičujeme pravopis

 

- Program navazuje na velmi oblíbený titul TS Český jazyk 4
- Obsahuje celkem 300 cvičení zaměřených na procvičování pravopisných znalostí určených pro žáky 2. - 9.ročníku ZŠ
- Velmi vhodný pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, při opakování jej mohou používat i studenti SŠ

 

Program obsahuje cvičení rozdělené do 17 hlavních kategorií (např. pravopisná cvičení pro 2. ročník, párové souhlásky na konci a uvnitř slov, vyjmenovaná slova, psaní u/ú/ů, koncovky podst. jmen, koncovky přítomných tvarů sloves, koncovky příčestí minulého, koncovky příd. jmen, skupiny -bě, -pě, -vě, -mě, skupiny souhlásek, předložky s a z, přepony s-, z- a vz-, psaní velkých písmen, čárka ve větě jednoduché a souvětí, psaní slov přejatých). Cvičení mohou žáci doplňovat v procvičovacím nebo testovacím režimu.

 

Svoje znalosti si mohou žáci procvičit i při hraní dobrodružné hry. Setkají se zde opět s oblíbeným detektivem Koumesem, který je tentokrát postaven před další nelehký úkol. Při řešení záhady šesti vzácných koberců se podívá až do dalekého Egypta. Podaří se mu koberce najít a s nimi získat i klíč k velkému pokladu? Při své cestě musí splnit řadu obtížných úkolů a žáci mu jistě rádi pomohou alespoň s řešením pravopisných cvičení.

 

Náhledy obrazovek:

           

 

nahoru
© Copyright 2010Terasoft, a.s.